Saucony

saucony logo1
Grundat i slutet av 1800-talet och namngett efter bäcken som rann utanför fabriken, Saucany Creek, i Pennsylvania. I bäcken låg tre stora stena på rad. De är återskapade i Sauconys logotyp.