Stetson

stetson
Grundat av John B. Stetson i mitten av 1860 i Philadelphia. Stetsonhattar var länge synonymt med westernhattar. Numera tillverkar man de flesta huvudbeklädnader med hög kvalitet som gemensam nämnare.