Pro-Keds

PRO-Keds
1949 lanserade Keds en ny del av sitt varumärke: Pro Keds. Tanken var att göra en mer sportinriktad kollektion.